Kursy licealne

Dynamiczny tryb życia, mnóstwo dodatkowych pozaszkolnych zajęć powodują, że coraz trudniej pogodzić wszystkie obowiązki i samodzielnie im sprostać. Chcąc ułatwić funkcjonowanie osobom mającym kłopoty z organizacją czasu i samodyscypliną, proponujemy pomoc w przygotowaniu się do różnego rodzaju sprawdzianów i egzaminów. Zapraszamy na zajęcia indywidualne (korepetycje) przygotowujące do bieżących sprawdzianów i pozwalające usystematyzować wiedzę ze wszystkich przedmiotów.

Dla tych, którzy mają obawy przed egzaminem maturalnym, czują się niepewnie organizujemy kurs maturalny ze wszystkich przedmiotów w zakresie podstawowym i rozszerzonym w ilości 100 – 120 godzin w zależności od przedmiotu.

Bardzo atrakcyjną ofertą jest kurs z zakresu liceum ogólnokształcącego umożliwiający ukończenie szkoły w ciągu 1 roku.

Szczegółowe informacje w sekretariacie tel. 22 672-75-18

Zainwestuj w siebie – spróbuj z nami

333