Ośrodek Edukacji istnieje od 2006r. Ideą przyświecającą jego powstanie była chęć pomocy zainteresowanym osobom w poszerzeniu wiedzy i umiejętności z zakresu różnych dziedzin.

Prowadzimy:

– zajęcia z języka angielskiego,
– zajęcia komputerowe,
– korepetycje z przedmiotów szkolnych,
– kursy maturalne,
– kurs z zakresu szkoły średniej przygotowujący do egzaminów eksternistycznych.

Wszystkie rodzaje zajęć prowadzą wysokiej klasy specjaliści z przygotowaniem pedagogicznym. Nasi nauczyciele są czynnymi nauczycielami dyplomowanymi oraz egzaminatorami współpracującymi z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi. Posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć i przygotowaniu do różnych egzaminów.

Z uwagi na duże zainteresowanie przygotowaliśmy ofertę pozwalającą zaspokoić oczekiwania naszych klientów.

Oferujemy:

– praktyczną naukę języka angielskiego w krótkim czasie,
– naukę posługiwania się komputerem w zakresie podstawowym i rozszerzonym,
– naukę obsługi zaawansowanych i specjalistycznych programów,
– naukę obsługi programów księgowych.

Posiadamy olbrzymie doświadczenie organizacyjne i merytoryczne, dysponujemy kadrą nauczycieli, którzy są egzaminatorami i skutecznie potrafią przygotować do egzaminu maturalnego.

Proponujemy:

– kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego z zakresu wszystkich przedmiotów na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Bardzo atrakcyjne cenowo.

Osoby, które chciałyby szybko ukończyć liceum, nie chcą bądź nie mogą uczęszczać do szkoły a mają ukończone 18 lat zapraszamy na:

– kurs z zakresu liceum ogólnokształcącego, który umożliwia ukończenie szkoły w ciągu 1 roku.

Po zdaniu egzaminów z zakresu liceum otrzymuje się świadectwo ukończenia szkoły, które uprawnia do przystąpienia do egzaminu maturalnego. Pracujemy w oparciu o programy autorskie dostosowane do podstaw programowych oraz standardów wymagań z poszczególnych przedmiotów.

Wszystkie zajęcia odbywają się w kilku lub kilkunastoosobowych grupach.

Korepetycje – prowadzimy zajęcia indywidualne z przedmiotów szkolnych. Zakres materiału oraz cena ustalane są indywidualnie dla każdego przedmiotu w zależności od potrzeby zainteresowanej osoby.

Szczegółowe informacje w sekretariacie Tel. 22 672 75 18

Angielski w trzy miesiące

Kurs adresowany jest do osób, które mają zamiar wyjechać za granicę do pracy lub na wakacje albo chcą szybko nauczyć się komunikowania w tym języku.

Liceum w rok

Kurs skierowany jest do osób, które z różnych przyczyn nie mogą uczęszczać szkoły, w krótkim czasie pragną ją ukończyć i przystąpić do egzaminu maturalnego.

Kursy informatyczne i księgowe

Kursy przeznaczone są dla osób, które chcą nabyć umiejętność posługiwania się komputerem w szerokim zakresie oraz poznanie najczęściej używanych programów księgowych.

Zapisy on-line!
Dołącz do nas! Zapisz się!