excelEXCEL DLA KSIĘGOWYCH – kurs obejmujący podstawy pracy w arkuszu kalkulacyjnym ze wskazaniem jego zastosowań w księgowości. Zajęcia realizowane będą w oparciu o przykłady zgłaszane przez uczestników wcześniejszych kursów tego typu. Tworzenie i rozliczanie rachunków, listy płac, wykresy, naliczanie wynagrodzenia chorobowego, ewidencja czasu pracy, czynszu z uwzględnieniem zmiennych opłat… To wszystko da się zrobić w Excelu… Nawet poprawnie podzielić 100 zł między 3 osoby…

Sprawdzałeś choć raz w życiu wyniki z arkusza przy pomocy kalkulatora – po tym kursie nie będziesz już nigdy musiał.. Excel naprawdę potrafi dobrze wszystko wyliczyć…

Szkolenie obejmuje 30 godzin zajęć.

platnikProgram PŁATNIK – szkolenie obejmujące posługiwanie się jedynym programem przeznaczonym do komunikowania się między płacami, a ZUS-em… Tworzenie list płac, naliczanie składek na ubezpieczenia i przygotowanie w programie płatnika deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych pracowników oraz ich wysyłkę do ZUS w formie wydruków i drogą elektroniczną. Szkolenie przeznaczone zarówno dla pracowników firm, biur rachunkowych, jak i dla właścicieli jednoosobowych firm.

Szkolenie obejmuje 20 godzin zajęć.

symfoniaProgram SYMFONIA kadry i płace. Kurs obejmuje podstawy pracy w zakresie prowadzenia spraw kadrowych, zawierania umów o prace, umów zleceń, definiowanie elementów wynagrodzenia i naliczanie miesięcznych list płac, rozliczanie umów zleceń, współpracę programu kadrowo-płacowego z programem Płatnika, miesięczne rozliczenia z urzędami skarbowymi i ZUS-em. Szkolenie obejmuje 50 godzin zajęć.